အားကစားသတင္း
 RSS Help
Search:  

 

ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစား
သမားမ်ား၏ ပံုတူပန္းပုမ်ား ဇြန္လအတြင္း အၿပီးသတ္ႏိုင္မည္
ပံုတူပန္းပု ထုလုပ္ရန္ က်န္ရိွေနေသးသည့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမားမ်ား ၉၀ ေက်ာ္၏ ပံုတူပန္းပုမ်ားကို ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း အၿပီးသတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အားကစား ၀န္ႀကီးဌာန၏ ကမ္းလွမ္းမႈျဖင့္ ပန္းပုပညာရွင္ ေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမား ၉၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ အားကစားေလာကကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳခဲ့ၾကသူတို႔ အတြက္ ပံုတူပန္းပုမ်ားကို ထုလုပ္ေပးျခင္း ျဖစ္ကာ လက္ရိွတြင္ ထုလုပ္ ၿပီးစီးသြားသည့္ ပံုတူပန္းပုမ်ားကို အားကစား ေမာ္ကြန္းတိုက္တြင္ ထားရိွသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမား ၁၃ ဦးကိုေတာ့ ပံုတူပန္းပု ထုလုပ္ၿပီးသြားလို႔ အားကစား ေမာ္ကြန္းတိုက္ကို ပို႔လိုက္ၿပီ။ က်န္ေနေသးတဲ့ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမား ၉၀ ေက်ာ္ကိုေတာ့ သံုးလအတြင္းမွာ အၿပီးသတ္ ထုလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ အဓိကကေတာ့ ေရႊတံဆိပ္ဆု ေလးဆုအထက္ ရရိွထားတဲ့ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမား ၄၉ ဦးကို ဦးစားေပး ထုလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္” ဟု ပန္းပုပညာရွင္ ေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက ေျပာၾကားသည္။ လက္ရိွတြင္ ပန္းပု ပညာရွင္ ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း အေနျဖင့္ ေရႊတံဆိပ္ ေျခာက္ဆုရွင္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ကၽြမ္းဘား အားကစားသမားႀကီး ဦးျမင့္ေအာင္၊ ေရႊ တံဆိပ္ ေလးဆုရွင္ ျမန္မာ့ ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားမယ္ ေဒၚႏုႏုရီ၊ ေရႊတံဆိပ္ေလးဆု ရွင္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမားႀကီး ဦးသန္႔ဇင္ (အေ၀းခုန္)၊ ေရႊတံဆိပ္ ေလးဆုရွင္ ႏိုင္င့ံဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမား ဦးထြန္းလင္း၊ ေရႊတံဆိပ္ ေလးဆုရွင္ အလ်ားခုန္ ေဒၚေအးေရႊ၊ ေဘာလံုးေရႊေခတ္ ေရႊတံဆိပ္ ၁၅ ဆုရွင္ ဦးရဲညြန္႔၊ ကမၻာ့အဆင့္ ေရႊတံဆိပ္ ေလးဆုရွင္ ဂႏၲ၀င္ေျမာက္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အေလးမ အားကစား သမားႀကီး ဗိုလ္ႀကီးထြန္းေမာင္၊ ေရႊတံဆိပ္ဆု ေလးဆုရွင္ အာရွ အေျပးခ်န္ပီယံ ဗိုလ္ႀကီးခင္စိုး၊ ႏိုင္ငံ့ ဂုဏ္ေဆာင္ ေရႊတံဆိပ္ ၁၅ ဆုရွင္ ဦးေအးေမာင္ေလး (ေဘာလံုး)၊ ေရႊတံဆိပ္ ၁၆ ဆုရွင္ ႏိုင္ငံ့ ဂုဏ္ေဆာင္ ေဘာလံုးသမားႀကီး ဦးမ်ိဳး၀င္းညြန္႔ အစရိွသည့္ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမားမ်ား၏ ပံုတူ ပန္းပု႐ုပ္ထု၊ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္မ်ားကို ပန္းခ်ီေရႊျမင့္၊ ပန္းခ်ီသာဆန္းတို႔ႏွင့္အတူ ပန္းပု ထုလုပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (ျပည္ျမန္မာ)More News   

Copyright © 2008 Khit Lu Nge
All Right Reserved